Reactie 2 op bezwaarschrift door Robert Gielisse

Opmerking Roelof-Jan: “Als dit niet het stemadvies is van jullie DB, maar toch van de Adviesraad etc. dan vind ik, dat er een schrijven van jullie uit moet gaan, dat dit géén officieel advies van het HB/DB is. Het ziet er ook niet erg officieel uit.”

Antwoord wnd Algemeen Secretaris: De Heer Mulder wordt op zijn wenken bediend. Zie bericht dat op 22 juli 2020 op de website werd geplaatst. Hierin distantieert het HB zich van het ‘stamadvies’. Overigens betreft het geen advies van de Adviesraad, doch van een groep voorzitters van provinciale afdelingen en beide fracties. Met een stemadvies zou de Adviesraad immers buiten de lijntjes kleuren.

Opmerking Roelof-Jan: Hoe komen ze eigenlijk aan de mailadressen van alle leden?

Antwoord wnd Algemeen Secretaris: De meerderheid van de provinciale afdelingsvoorzitters en beide fracties in de SG hebben om hun moverende redenen gemeend bij het ontbreken van een voordracht van het HB een ‘stemadvies’f te moeten geven. Het HB heeft geen gebruik gemaakt van haar recht tot voordracht geven de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot zijn vertrek. Een voordracht zou dan zelfs in het nadeel van de voorgestelde kandidaten kunnen werken, gelet de status van het uittredend HB. Zoals dat jaren gebruikelijk is, faciliteert het partijkantoor het verzenden van mededelingen van provinciale besturen aan hun leden, ook die van Noord-Brabant overigens. Voor de inhoud daarvan zijn de afzenders, ic de provinciale afdelingsvoorzitter verantwoordelijk. Gelet op de delegatie van het HB naar de provinciale afdelingsbesturen inzake communicatie, bemoeit het HB/Partijkantoor zich niet met de inhoud, voor zover deze niet in strijd is met de wet, statuten, HHR of Integriteitsprotocol. In zijn mededeling van 22 juli 2020 op de officiële webpagina van de partij heeft de wnd Algemeen Secretaris namens het HB zich overigens nogmaals duidelijk gedistantieerd van het bovengenoemde advies.