Peter Schut – kandidaat voorzitter

Klik hier om naar het profiel van Peter Schut op de website van 50PLUSpartij.nl te gaan.

Jan Jansen, Schagen (Noord Holland)                                                                                                                                         5 mei 2021

Beste Peter, ik heb afgelopen maandag meegekeken bij de door het Brabantse bestuur georganiseerde on line meeting, waarin u en de andere twee voorzitters-kandidaten, zich konden presenteren.     U kreeg allemaal dezelfde drie vragen van de afdeling voorgeschoteld. Maar in plaats van kort en bondig (dus duidelijk voor de leden) te antwoorden, begon u een uitgebreid onsamenhangend verhaal af te steken over uw arbeidsverleden en pochte u een paar keer dat u directeur was van de HR van belangrijke organisaties…  We moesten daar erg om lachen, want vroeger werd die functie gewoon ‘personeelschef’ genoemd.                                                           Als personeelschef ben je de slippendrager van de bazen. Uit de afgelopen 9 maanden, dat u secretaris was konden we zien, dat u een goede slippendrager was van heer Nagel. Als secretaris heeft u niets bijgedragen qua hervorming van de vereniging. Dat had u wel beloofd. Al hetgeen u de heer Dales verweet, (autocratische manier van besturen) deed u zelf ook, maar dan niet met het goede gevolg van de heer Dales (tien zetels) maar u bracht onze partij niet verder dan 1 zetel. verder heeft u het bestaan om nu voor de vierde keer onze niet digitale leden (25%) uit te sluiten bij vergadering, inspraak en stemming. Ik beschouw dat (en met mij meerdere leden) als je reinste leeftijdsdiscriminatie. Ook veel klachten over het niet of onjuist beantwoorden van mails staan in het rijtje van aantijgingen aan uw adres. De wijze waarop u zichzelf deze positie heeft toegeëigend zouden we als onrechtmatig kunnen aanmerken. Sterke vermoedens van ‘onbehoorlijk bestuur’. Dat geldt trouwens ook voor meerdere van uw kompanen Alfons Leerkes, Willem Dekker. In het boek van Geert Dales heeft iedereen dat kunnen lezen.  Mede door uw schuld zijn we van een riante tien zetels (voorjaar 2020) gezakt naar de huidige stand. Maar kennelijk lukt het u niet om te reflecteren op uw ernstige gebreken.

Ook de zes vragen die hieronder staan heeft u niet beantwoord. Hetgeen ik aanmerk als een minachting naar de 50PLUS leden . U bent totaal ongeschikt gebleken als secretaris en als voorzitter gaat u weer falen.

Dus beste Peter Schut, in het belang van de partij vraag ik u beleefd, doch dringend om u terug te trekken als kandidaat voorzitter. Elk weldenkend bestuurslid had dit al direct na het Tweede Kamer verkiezingsdebacle gedaan. U heeft er voor gezorgd dat 50PLUS voor SCHUT stond en staat.  Doe de partij en vooral ook uzelf een plezier en bespaar ons verdere verschuttingen.

Vragen aan de kandidaten en antwoorden van Peter Schut