21 juni 2020

Beste dames en heren,

Van harte welkom op de eerste website, die gemaakt wordt door leden voor leden. Blij en trots zijn we om u voor te stellen aan ons Ledencontact podium, waar leden direct informatie krijgen over belangrijke zaken. En waarop leden en ook niet leden op actuele onderwerpen hun zegje kunnen doen.


Als  oud bestuursleden weten we precies waarom het de afgelopen maanden mis is gegaan. Terwijl we er met tien zetels in peilingen  goed voor stonden.  Met lede ogen moesten wij toekijken hoe in de media meermaals  berichten verschenen die niet strookten met wat zich achter de schermen had afgespeeld.

We moesten ons tot het uiterste beheersen om niet te gaan bellen met journalisten om de waarheid te vertellen. Hebben we niet gedaan. Wij meenden dat het in het belang van onze partij is, dat we diverse zaken door een onafhankelijke onderzoekscommissie laten analyseren. Teneinde dit eerst intern met alle belanghebbenden te bespreken en daarna met de leden te delen met de bedoeling van de gemaakte fouten te leren (herhaling te voorkomen) en snel waar nodig tot adequate aanpak te komen. Zodat wij weer serieus worden genomen.
Met zijn allen (ruim 7 miljoen 50plussers) moet het toch mogelijk zijn om met een stel verstandige, aardige mensen voor elkaar te krijgen dat we nu wel op de juiste wijze  in onze vereniging met elkaar omgaan. Daarbij hechten we veel waarde aan uw inbreng.

Deze website die bedoeld is als aanvulling op de landelijke en provinciale 50PLUS sites, biedt nu op de eerste plaats een  podium aan alle leden, die zo moedig zijn geweest om zich juist nù kandidaat te stellen voor een functie in het Hoofdbestuur.

Momenteel  heerst er  een sfeer van saamhorigheid; rug rechten, samen de schouders er onder en de handen laten wapperen. Vele handen maken licht werk!  Ieders inbreng is welkom. Gezien onze seniorenstatus hebben we allemaal levenservaring, werkervaring, expertise op allerlei maatschappelijke onderwerpen die direct of indirect senioren raken.

Graag werken wij samen met allen die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie.  

Nu is er plaats voor zeven leden in het hoofdbestuur . Die gaan de termijn van drie jaar van de afgetreden HB leden volmaken, dus zij nemen zitting in het hoofdbestuur tot 26 mei 2021.
Dat zijn negen maanden. Dat betekent hard werken, alsof je een eigen zaak begint.  Feitelijk dagelijks en niet op een uurtje kijken.

Er hebben zich 34 kandidaten aangemeld voor een functie in het hoofdbestuur. Als zeven van hen worden gekozen, betekent dit dat er nog  27 mensen overblijven, die zo bereidwillig zijn om  gedurende minimaal negen maanden mee te werken aan de herstructurering van onze vereniging partij 50PLUS. 

Uit ervaring weten wij, dat er voldoende plaatsen zijn voor alle talentvolle mensen in  (nieuwe) commissies en werkgroepen. Bij deze willen we dan ook aan elke kandidaat voorstellen om zitting te nemen in een commissie op het gebied waarvan zij expertise hebben. De commissieleden zullen dan ook, wat ons betreft,  aan het HB verslag en advies kunnen uitbrengen vanuit hun ervaring. En ook regelmatig participeren in de HB vergaderingen. Zo houden we iedereen aan boord.

Ieders inbreng is hard nodig om ‘schoon schip’ te maken. Gezamenlijk een koers uitzetten en recht door zee op ons doel  af varen. En die kandidaten, die nu even buiten de bestuursboot vallen, kunnen zich op deze wijze toch laten zien, meer 50PLUS praktijkervaring opdoen en dan zich eventueel weer kandidaat stellen voor de volgende verkiezing rond  eind mei 2021. 

Zo lijkt ons dat we het partijbelang het beste dienen. Deze ledencontact site zal zeker helpen om elkaar beter te leren kennen.  Vol vertrouwen gaan we direct aan de slag om onze vereniging 50PLUS zo respectabel te maken als wij senioren verdienen.

Doet u mee ?

Wij hebben er veel zin in om nu echt op een democratische, open en eerlijke wijze te gaan besturen met respect en gehoor voor alle leden.  Al onze tijd willen we de komende maanden besteden aan 50PLUS. Daarbij hebben wij geen enkele ambitie om een (betaalde) politieke functie te vervullen, nu niet en ook niet in de toekomst. 

Wij willen graag doen, waar we goed in zijn: BESTUREN vanuit een stevig beleidsplan.

Dank voor uw vertrouwen,

Helena Bosch  en Henk-Jan Verboom