Bericht 4

Nieuw elan met lijsttrekker Liane den Haan
12 september 2020

Geachte dames en heren, beste partijgenoten,

Het nieuwe hoofdbestuur heeft ons laten weten dat zij unaniem als lijsttrekker Liane den Haan aan de leden willen voorstellen.

Wij waren verrast door deze keuze. Maar na de persconferentie, waarin zij op een vlekkeloze wijze de pers te woord stond, begrepen wij die keus en wij willen die dan ook van harte ondersteunen.

Bij deze complimenteren wij dan ook het zevenkoppige hoofdbestuur dat ze deze bijzonder capabele vrouw binnen boord wisten te halen.

Wij hebben uiteraard kennis genomen van haar werkwijze bij de welbekende grote seniorenbond ANBO, waar zij als leidinggevende en woordvoerder uitvoering moest geven aan een aantal pittige beslissingen. Die  uiteindelijk hebben geleid tot een zeer professioneel werkende organisatie. (Zie website ANBO)

Het hoofdbestuur heeft te kennen gegeven dat zij een cultuuromslag wensen voor onze partij 50PLUS. Wij zijn dezelfde mening toegedaan. We moeten bij onze partij zorgen voor een adequaat werkend bestuur, goed voor hun taken toegeruste kantoormedewerkers en een aansprekende kieslijst voor de Tweede Kamer met sterke kandidaten die voor hun taak berekend zijn.

Jan Nagel had op de ALV eind mei 2019 al gezegd, dat hij mogelijk nieuwe mensen van buitenaf zou aantrekken om te komen tot de best mogelijke Tweede Kamerfractie. Liane den Haan is nu de beste kandidaat voor deze zware job. Zij is de toekomstige lijsttrekker om de 50PLUS-kar te trekken.

Van allerlei kanten bereiken haar complimenten over haar lef om lijsttrekker te worden voor partij 50PLUS. Menig andere politieke partij heeft al laten weten dat zij haar ook graag hadden willen hebben. Maar gelukkig is zij voor óns beschikbaar.

Afgelopen week hadden wij een goed gesprek met haar, waarbij zij openhartig antwoord gaf op onze vragen Na dit gesprek waren wij er nog meer van overtuigd dat zij voor 50PLUS de ultieme kans is om de zaken op de juiste manier goed op de rit te krijgen.

En het is nu zaak dat we allemaal de gelederen sluiten en dat wij ook als leden achter deze goed doordachte beslissing van het HB gaan staan.

Wij zien in haar een vrouw die heel veel expertise heeft op alle (politieke) onderwerpen die voor ons senioren van belang zijn, dat zij een enorm netwerk heeft.
Mede door alle intensieve onderzoeken die hebben plaatsgevonden bij de ANBO, krijgt 50PLUS geweldig veel nieuwe mogelijkheden met een nieuwe lijsttrekker die veel goede analyse capaciteit bezit.
Menig ANBO lid heeft zich intussen al aangemeld om lid te worden van onze partij omdat ze uit ervaring weten wat zij vermag en dus veel vertrouwen hebben in mevrouw den Haan.

Alle leden van 50PLUS worden in de gelegenheid gesteld Liane vragen te stellen. Zij heeft aangegeven dat zij haar best zal doen om elke vraag persoonlijk te beantwoorden.

Wij vertrouwen erop dat nu iedereen, alle leden die het beste met partij 50PLUS voor hebben, de voordracht van het hoofdbestuur aanvaarden en ook van harte hun steun aan haar zullen betuigen.

Hartelijke groet,

Helena Bosch
Henk-Jan Verboom