Open brief 3

RECHT VAN SPREKEN

‘Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht’
31 juli 2020

Beste dames en heren,

Vandaag de laatste dag voor de verkiezing van het nieuwe Hoofdbestuur. De laatste mogelijkheid om u goed te informeren middels de profielschetsen en c.v’s van de diverse kandidaten en hun beleidsvoornemens (vragen van onder meer Aad Murk aan alle kandidaten op pagina: ‘ Doe hier uw zegje’ )
Helaas wil niet iedere kandidaat antwoord geven op vragen van leden.

Morgen (zaterdag 1 augustus 2020) zitten alle 50PLUSleden, die zich hebben kunnen aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering, die zoals bekend, dit keer digitaal plaats moet vinden middels een zo genoemd webinar.

Even wennen voor ons allen en bijzonder lastig gebleken voor die leden, die minder of helemaal niet digitaal vaardig zijn.
Vanuit die ervaring is het des te meer wenselijk om een Werkgroep Digitale-helpers in het leven te roepen, zodat ervaren leden anderen behulpzaam kunnen zijn. (Zie WERKGROEPEN)

Hierbij dunkt ons, is een groot compliment op zijn plaats voor onze huidige waarnemend secretaris Robert Gielisse, die een berg werk heeft verzet om deze vergadering en de verkiezing mogelijk te maken. Graag zullen wij hem terzijde staan om nadien de hele gang van zaken te evalueren, zodat wij van elkaars ervaring lering kunnen trekken.

Onze ledenwebsite heeft heel wat los gemaakt. Meerdere leden belden ons met complimenten en gaven hun wensen kenbaar om te komen tot noodzakelijke en gewenste Commissies en Werkgroepen.
Daar gaan we na 1 augustus meer over publiceren.
Ook uw inbreng in deze is weer zeer welkom.
Alleen samen met vele, vele senioren kunnen we de grote heden ten daagse vraagstukken behappen.

Wij hebben ons best gedaan om te bevorderen, dat deze zeer belangrijke verkiezing op een democratische, open en eerlijke manier zou plaatsvinden.

Als ex HB leden meenden wij in de positie te zijn om ‘ Recht van spreken’ te hebben.

En daarom ook alle kandidaten verzocht om samen te werken, om hun gezicht te laten zien hier op hun pagina van de ledenwebsite.
En we vinden het spijtig om te constateren, dat diverse kandidaten wel met de mond of pen belijden, dat zij ‘verbinding zoeken, communicatie belangrijk vinden, democratie hoog hebben etc. , maar dat zij in de praktijk nú al het tegenovergestelde hebben laten zien. Dat is nu precies waarom burgers geen vertrouwen meer hebben in politiek, in politici….
Dat is dus de 60er jaren cultuur waar we nu echt van af moeten.
Laten wij nu, als wijze 50plussers, het goede voorbeeld geven, gooien we deuren en ramen open.
Beste partijgenoten kiest u voor een democratisch, open en eerlijk (D.O.E.maar) bestuur of wilt u een in achterkamertjes onzichtbaar acterend bestuur? Kiest u voor uw vrijheid van meningsuiting of laat u zich de mond snoeren?

Wij wensen u wijsheid toe bij uw keuze.
In ieder geval hebben wij met veel inzet en plezier gewerkt aan het tot stand komen van deze website. En gelukkig hebben zich nu twee mensen aangemeld voor de redactie (zie vacatures).
Uiteraard gaan we door op de ingeslagen weg op deze website, waar voor iedereen vrijheid van meningsuiting geldt.
Dank aan allen die zich (onbezoldigd) hebben ingespannen om de website 50PLUS PODIUM Ledencontact weer in stelling te brengen.
En dank aan allen, die onze intentie hebben gesteund (direct of indirect).

Hartelijke groet,
Helena Bosch, h.bosch72@kpnplanet.nl / tel. 033 – 46.3.46.33 (svp even inspreken)
Henk-Jan Verboom, hij.verboom@chello.nl / tel. 06.20.85.82.13