Open brief 2

21 juli 2020

Beste dames en heren,

Een maand geleden zijn we gestart met onze ledencontact website 50PLUS PODIUM.

Iedereen moet kennelijk nog even wennen aan een eigen website, die vóór leden door leden wordt gemaakt.  Link: 50pluspodium.nl

Veel leden weten ook nog niet van het bestaan van de site af.

Nu actueel is dat wij de laatste dagen nogal wat mails en telefoontjes hebben gehad van leden, die hun ongenoegen uitten over de, in hun beleving, ondemocratisch werkende Adviesraad en de Kamerleden, die een stellig stemadvies hebben gegeven aan alle leden over hun voorkeur voor bepaalde kandidaten voor de diverse vacante HB functies.

Diverse kandidaten voor één van die functies vroegen aan ons (als initiatiefnemers van deze site) of wij namens hen een klacht wilde indienen. Maar dat doen wij niet. Natuurlijk hebben wij wel een mening over de gang van zaken, die inderdaad nu anders gaat dan van te voren afgesproken. Maar daar wij momenteel tevens de pet van redactielid op hebben, willen wij graag zo neutraal mogelijk blijven.

Wij hebben echter ervaren, dat veel leden, ook zij die zich kandidaat hebben gesteld voor een HB functie, hun mening niet openlijk durven te geven omdat zij bang zijn voor sancties. Dat is tevens de reden, dat zij zich niet op onze site vervoegen met hun profiel.

Dat is natuurlijk schokkend om te vernemen. We hebben toch vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan in Nederland.

Laten we hopen, dat ieder lid zich binnenkort wèl vrij voelt om zijn of haar zegje te doen.

Nu hebben drie HB kandidaten en vijf bezorgde leden gezamenlijk een schrijven gemaakt om te berde te brengen wat er volgens hen niet deugt aan de recente ontwikkelingen rond de bestuursverkiezing.

Wij hebben nu gefungeerd als ‘postiljon d’amour‘ voor deze groep leden en hun bezwaarschrift doorgestuurd naar de twee overgebleven leden van demissionaire Hoofdbestuur.

De tekst is dus niet van ons afkomstig.

U vindt dit Bezwaarschrift onder de Open brief 2

Voel u vrij om opmerkingen, vragen, ideeën en wensen kenbaar te maken via het contactformulier. U kunt ook rechtstreeks mailen of bellen met ons.

Hartelijke groet,

Helena Bosch/ h.bosch72@kpnplanet.nl /telefoon: 033 – 4634633 (svp inspreken)
Henk-Jan Verboom/hj.verboom@chello.nl/ telefoon: 06-20 85 82 13