Open brief 2 Robert Gielisse

Kandidaat Algemeen Secretaris voor het nieuwe HB
Den Haag, 3 april 2021

Beste “steunverklaarders”, beste vrienden/vriendinnen,

Op 20 maart 2021 heb ik jullie bedankt voor de schriftelijke steunverklaring die jullie afgegeven hadden om mijn kandidatuur voor de post van Algemeen Secretaris te ondersteunen bij de verkiezing van 8 mei a.s.

Ik heb jullie toen uitgelegd waarom ik besloten had mij niet kandidaat te stellen.

Verschillende van jullie hebben daarop gereageerd en van hun teleurstelling blijk gegeven. Anderen hebben mij gecontacteerd in het licht van de recente ontwikkelingen in de vereniging, alsmede naar aanleiding van de onlangs gepresenteerde politieke koerswijziging van het 50PLUS smaldeel in de Tweede Kamer. Daarbij heeft men de noodzaak onderstreept van een sterk nieuw HB. Waarin betrouwbare mensen zitting nemen met voldoende achtergrond, kennis, ervaring én moreel besef. Mensen die, net als ik, de ethische code die het nieuwe HB zal moeten opstellen zonder enig voorbehoud kunnen onderschrijven. En die zich dus belangeloos voor de partij willen inzetten. Zonder dat ze op zoek zijn naar een baantje…

Deze goedbedoelde contacten zijn niet zonder gevolg gebleven. Na rijp beraad over de huidige situatie (met inbegrip van de mogelijkheid dat er misschien zelf nieuwe verkiezingen in het verschiet liggen en dus een extra reden zijn om een sterk HB te formeren), heb ik dus besloten mij alsnog te kandideren als Algemeen Secretaris.

Echter, zonder jullie expliciete toestemming wil ik jullie reeds eerder afgegeven steunverklaringen niet zomaar opnieuw gebruiken. Dat zou niet correct zijn.

Mijn vraag aan elk van jullie:

Kun je alstublieft op dit mailbericht antwoorden of je de steunverklaring die je in maart jl hebt afgegeven ten gunste van mij, Robert Gielisse, als kandidaat Algemeen Secretaris, nog steeds handhaaft?

Vervolgens graag je naam, lidnummer, datum en plaatsnaam vermelden.

Gelet op de geldende termijnen zou ik je reactie graag uiterlijk dinsdag 6 april 2021 willen ontvangen.

Ik hoop dat jullie mij nogmaals het vertrouwen kunnen geven. Ik doe dit omdat ik denk dat we, ondanks alles, met z’n allen 50PLUS uit het moeras kunnen trekken. Het zal niet eenvoudig zijn, maar onze achterban heeft recht op een echte ouderenpartij.

Mocht ik onvoldoende respons op deze mail ontvangen dan eindigt het uiteraard hierbij.

Met vriendelijke groeten,
Robert Gielisse

Als jullie vragen aan mij over bovenstaande hebben dan ben ik uiteraard te bellen: 06-188.46.531