Motie betreffende onderzoek financiële huishouding

Motie

Algemene Leden Vergadering 50PLUS 25 juni 2022, bijeen te Utrecht Spoorwegmuseum
Naar aanleiding van de financiële huishouding, jaarverslagen en  F.C.

________________________________________________________________________

Onderwerp: Onderzoek door Hoffmann bedrijfsrecherche

________________________________________________________________________

Constaterende dat:

De door de AV op 16 oktober 2021 democratisch gekozen penningmeester Hylke ten Cate kort na zijn benoeming uit het HB is gestapt door tegenwerking van zijn collega’s. Derhalve het HB de eigen gedragsregels daarmee heeft overtreden en respectloos heeft gehandeld naar zowel hun collega, als naar de leden die vertrouwen hadden in deze penningmeester.

Bovendien dat de Financiële Commissie ernstig tekort is geschoten in zijn werkwijze en verslaggeving  die zij (opdracht van de AV) dienen te doen op de totale financiële huishouding en de doelmatigheid van de uitgaven van de vereniging partij 50PLUS, alsmede van de neveninstellingen.

 

Overwegende dat:

Herhaaldelijk er professionele analyses zijn gemaakt van de talrijke gebreken in de 50PLUS financiële huishouding, jaarverslagen, verdwenen provinciale boekhoudingen.

Echter met al die rapportages en aanbevelingen, waarvan een laatste zeer groot rapport genaamd: ‘ Bevindingen Financiën 50PLUS’  (42 blz) aangeleverd ( bij HB, bij de F. C. en alle afdelingen) in april 2021, niets werd gedaan door de verantwoordelijke HB leden.

Alle bevindingen, stellingen en vragen zijn verkregen uit openbare publicaties. En zo goed mogelijk gerangschikt door Henk-Jan Verboom (ex hoofdbestuurslid).

Feitelijk heeft hij dus gedaan wat  de huidige Financiële Commissie had moeten doen. Helaas heeft ook de commissie niets gevraagd, niets gedaan met alle rapportages.

Wij menen dat we als Politieke Partij een voorbeeldfunctie hebben in de maatschappij en dat derhalve de boekhouding en jaarverslagen op orde moeten zijn. Zoals wettelijk ook is voorgeschreven. Zeker voor een organisatie met ANBI status is nauwkeurig boekhouden en verslaggeving van groot belang.

Door bovengenoemde feiten zijn we nu (helaas) het stadium van interne controle voorbij. Vooral ook omdat er bij de voorzitter van de F. C. Johan Hessing sprake is van belangenverstrengeling vanwege zijn vele functies binnen 50PLUS ( volgens HHR 7.1 onverenigbaar)

Daarom stellen wij voor om nu Hoffmann bedrijfsrecherche in te schakelen, om een gedegen onderzoek te doen naar de jaren vanaf 2013 tot heden van onze Vereniging Partij 50PLUS.

Besluit dat:

De onafhankelijk professioneel werkende organisatie als Hoffmann bedrijfsrecherche wordt ingeschakeld, die van 2013 tot heden de complete financiële huishouding van 50PLUS zal doorlichten en analyseren. Waarvan schriftelijk en woordelijk rapport wordt uitgebracht aan alle 50PLUS leden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners van deze motie zijn:
Helena Bosch (ex HB) lidnummer: 16759
Edith Carelsen (AV-lid Waterschap Scheldestromen) lidnummer: 16543
Franc Gerritsen (ex vz. secr. afdeling Utrecht) lidnummer: 19712
Henk-Jan Verboom (ex HB) lidnummer: 366