Motie betreffende handelen voorzitter financiële commissie

Algemene Leden Vergadering 50PLUS 25 juni 2022, bijeen te Utrecht Spoorwegmuseum
Naar aanleiding van handelen van de voorzitter van de Financiële Commissie
__________________________________________________________________________________
Onderwerp:  Overtredingen HHR, Burgerlijk Wetboek, schadelijke uitspraken in de media, smadelijke onjuiste informatie verspreiding
_________________________________________________________________________________

Constaterend dat:
*  De heer Johan Hessing als voorzitter van de Financiële Commissie meermaals de regels van het 50PLUS Huishoudelijk Reglement heeft overtreden ondermeer betreffende het combineren van meerdere functies die volgens HHR artikel 7.1.b.ii onverenigbaar zijn.

*  Hij herhaaldelijk berichten met de pers gedeeld heeft, welke intern hadden moeten blijven. Daarmee de reputatie van 50PLUS heeft geschaad alsmede die van andere (kader)leden.

*  Hij herhaaldelijk onwaarheden over andere 50PLUS leden heeft verspreid, zowel in woord als geschrift, welke als smadelijk en lasterlijk kunnen worden aangemerkt. Daarmee de handreiking integriteit overtreden.

*  Hij niet competent is gebleken voor de taakstellingen (HHR 5.5.2) van de Financiële Commissie.

Overwegende dat:
De leden van de AV mogen verwachten van leden van de F. C. en in bijzonder van de voorzitter dat hij van onbesproken gedrag is, dat hij zich houdt aan alle regels die de AV voor 50PLUS heeft ingesteld, dat hij zich houdt aan de beginselverklaring en gedragscode van Partij 50PLUS.
Dat hij zich houdt aan de wet, in bijzonder aan de wetgeving voor een ANBI.

Nu dat geenszins het geval blijkt te zijn verzoeken wij de AV om ontslag te verlenen aan de heer Johan Hessing als lid van de Financiële Commissie.
En tevens aan het nieuw te kiezen F. C. lid om een grondig onderzoek te verrichten naar de werkwijze en verslaggeving van de F. C. vanaf 2019.

Besluit:
Met onmiddellijke ingang de voorzitter van de Financiële Commissie te ontslaan.
Hangende het onderzoek tevens hem te schorsen als lid .
en gaat over tot de orde van de dag

Indieners van de motie zijn:
Helena Bosch (ex HB) lidnummer: 16759
Edith Carelsen ( AV-lid Waterschap Scheldestromen) lidnummer: 16543
Franc Gerritsen (ex vz. secr. Afdeling Utrecht lidnummer: 19712
Henk-Jan Verboom (ex HB) lidnummer: 366