Motie betreffende geschillencommissie

Algemene Leden Vergadering 50PLUS 25 juni 2022, bijeen te Utrecht Spoorwegmuseum

Naar aanleiding van ontbreken van een onafhankelijke geschillencommissie annex integriteitscommissie ( los van het Hoofdbestuur)

__________________________________________________________________________

Onderwerp:  Geschillencommissie
___________________________________________________________________________

Constaterende dat:

De leden nergens terecht kunnen met klachten.
De portefeuillehouder integriteit niet in staat is gebleken om objectief kwesties te beoordelen.

Overwegende dat:

Er behoefte is aan een luisterend oor, een onafhankelijke, onpartijdige geschillencommissie die zich ook buigt over integriteitskwesties.
Al  vaker de leden gedurende de afgelopen jaren moties hebben ingediend om te komen tot een dergelijke commissie.
Leden met gerede klachten, die geen gehoor vinden, raken gefrustreerd, boos en teleurgesteld. Stoppen met hun activiteiten voor de partij, zeggen hun lidmaatschap op en gaan soms zelfs de media inlichten om daar hun boosheid te uiten.
Dat kan worden voorkomen indien wij een open oor hebben, begrip tonen en oplossingen bieden middels een verstandige wijze commissie. Wel zo respectvol naar alle leden.

Besluit:

De AV stemt in met het per direct opzetten van een geschillencommissie die tevens de handreiking integriteit onder zijn hoede zal nemen. De portefeuille Integriteit gaat naar de Geschillencommissie.

en gaat over tot de orde van de dag

Indieners van deze motie:
Helena Bosch lidnummer: 16759
Edith Carelsen lidnummer: 16543
Franc Gerritsen lidnummer: 19712
Henk-Jan Verboom lidnummer: 366