Mijn ervaringen bij 50PLUSpartij afd. Zeeland (2018-2022)

Ik ben in november 2016 lid geworden van de 50PLUSpartij (ingeschreven onder nummer 16543), omdat ik het belangrijk vind dat de pensioengerechtigde leeftijd niet te hoog wordt, het liefst dat het weer teruggebracht wordt tot 65 jaar. Ook wil ik aandacht voor de leeftijdsdiscriminatie: zodra je de veertig gepasseerd bent, ben je niet meer interessant voor de arbeidsmarkt. Je bent dan te duur, vaker ziek zwak en misselijk en je zou niet meer willen investeren in bedrijf of jezelf. Allemaal belachelijke ideeën over de ouderen. Verder vind ik de ouderenzorg steeds magerder worden; we moeten wel ouder worden, maar we vergeten dat ouder worden ook duurder is in de zorg. Hoe oud moeten we maximaal worden? 120 jaar?

Begin 2017 word ik opgebeld door de secretaris van afdeling Zeeland (Gerard de Klerk) met de vraag of ik vrijwilligerswerk zou willen doen voor de partij. Ik had het toen echt te druk om me hiervoor in te zetten en heb aangegeven vooralsnog hier geen gehoor aan te kunnen geven.

Eind 2017 staat een ALV gepland (data weet ik niet meer, ik kan nergens meer de verslagen van ALV’s voor 2020 thuis vinden, waarschijnlijk verloren gegaan doordat een computer gecrashed is) en ik ben erbij. Ik had na het overleg een kort gesprek met een van de bestuursleden, George Lernout Ik vroeg naar de openstaande vacature bestuurslid. Ik na dat gesprek besloten om op de functie algemeen bestuurslid te solliciteren. Naar aanleiding van de sollicitatie had ik een gesprek met de bestuursleden George Lernout, Willem Willemse en Johan Hessing. Meegedeeld werd dat ik als bestuurslid zou worden voorgedragen op de eerstvolgende ALV in 2018. Helaas kan ik niet meer nagaan of inderdaad in 2018 het bestuurslidmaatschap is besproken tijdens een ALV. Op de Website van afdeling Zeeland is hierover niets te vinden. Dat is erg jammer.

Eind 2018 beginnen de voorbereidingen voor de verkiezingen Provinciale Staten en de Waterschappen. Aan mij wordt gevraagd of ik mee wil doen met de verkiezingen. Ik heb dat toegezegd en heb de voorkeur uitgesproken voor de Provinciale Staten. Reden is de diversiteit aan onderwerpen die in de Provinciale Staten aan de orde komen, zoals Onderwijs, Toelatingsbeleid, Werkgelegenheid en Veiligheid. Ik heb bij de Rijksoverheid gewerkt en bij twee grote gemeenten en heb vooral kennis opgedaan op het gebied van Immigratiebeleid, Integratiebeleid en Onderwijs. Afgesproken werd dat ik voor de Provinciale Staten op nummer 2 geplaatst wordt en voor de Waterschappen op nummer 4. In januari 2019 vindt er een ALV plaats waarin de verkiezingslijsten aan de orde komen. Bij de agenda waren de lijsten bijgevoegd. Tot mijn verbazing hebben ze tegen de afspraken in mij geplaatst op andere nummers: nummer 4 bij de Provinciale Staten en nummer 2 bij de Waterschappen. Hierover heeft het bestuur niet met mij tevoren gecommuniceerd, wat wel fatsoenlijk zou zijn geweest. Overigens was er geen selectiecommissie en ook geen plaatsingscommissie. De afdeling Zeeland zou hiervoor te weinig leden hebben. Uiteindelijk bleek dat de heren Lernout en Willemsen ineens zelf op de verkiezingslijst van de Provinciale Staten wilden staan, dat terwijl ze een bestuursfunctie hebben. Ach het Hoofdbestuur in Den Haag heeft hiervoor toestemming gegeven, omdat er te weinig mensen hiervoor beschikbaar zijn.

Februari 2019: We gaan van start met de verkiezingscampagne. De aftrap vindt plaats in Middelburg in de Lange Jan. Ook andere politieke partijen hebben er hun kraampje neergezet. Van de afdeling Zeeland waren aanwezig: Gerard de Klerk (secretaris), Honoré Reuling, George Reinout, Willem Willemse, Johan Hessing en ik. George Reinout en Willem Willemsen stonden in ander gedeelte van de, Lange Jan. De rest stond in Lange Jan zelf (granieten vloer, graftombe). We deelden folders, speldjes en ander spul uit. Johan had groente bij zich: worteltjes en nog wat. Restgroente van Jumbo die door het bedrijf Hessing is geleverd. Uiteraard werd iedereen aangeraden om op 50PLUS te stemmen. Ondertussen was het etenstijd geweest. Ik had verwacht dat de fractie ons allen een lunch zouden aanbieden. Johan Hessing verwees mij naar een tentje in de Lange Jan waar ik erwtensoep kon halen. Hij liep voor mij uit. Hij nam erwtensoep en liep gelijk weg. Niet zo charmant zoals hij eruit ziet. Ik nam ook maar soep. Doordat Johan vlak voor mij liep, zag ik de uitstekende delen van de vlaggen (ben de naam van zo’n ding kwijt) niet en struikelde ik en viel plat naar voren. Kwam op mijn kin terecht en keihard op mijn borst. Johan keek niet op of om, idem George en Willem niet die ondertussen even een kijkje namen. Alleen Gerard en Honoré hielpen mij overeind (en iemand van de CU). Honoré heeft iemand van de EHBO erbij gehaald. Gerard en Honoré zijn voor een groot deel bij mij gebleven. De andere heren hebben zich niet met mij bemoeid, ze hebben niet een keer gevraagd hoe het met me gaat. Ik kon nauwelijks ademhalen en had heel veel pijn. Een aantal maanden terug heb ik een operatie gehad waardoor ik een darminfectie heb opgelopen. Ik was daar net van hersteld. Daarnaast heb ik een ernstige vorm van COPD. Dat alles bij elkaar was niet een prettige combinatie. Ondertussen kreeg ik nog steeds geen lunch aangeboden. Alleen een paar worteltjes en een flesje water. Meer zat er dus niet in. Gerard en Honoré brengen mij na afloop van de campagne in de Lange Jan naar mijn auto. Honoré gaf mij de tip niet via de Zeelandbrug te rijden, want dan kan ik daar niet stil gaan staan als het teveel wordt. Die tip heb ik niet opgevolgd, want dan was ik nog een half uur langer onderweg en ik wilde snel thuis zijn. Vanwege de pijn ben ik de volgende ochtend naar de huisarts gegaan en werd ik doorverwezen naar de fysiotherapeut. Ik moest zes weken rust in acht nemen, maar wel wat kleine oefeningen doen voor de ademhaling. In dezelfde week neemt George Reinout telefonisch contact op met me en stelt voor dat ik voorlopig niet hoef deel te nemen aan de campagne.

Maart 2019 verkiezingen à verkiezingsuitslag. Zowel bij de Provinciale Staten als bij het Waterschap behaalt 50PLUSpartij 2 zetels. Dat betekent dat ik Algemeen Bestuurslid word bij het Waterschap Scheldestromen. Eind maart 2019 beginnen de onderhandelingen over de vorming van het DB bij het Waterschap Scheldestromen. In het DB van het waterschap komen de volgende fracties: Ongebouwd, Gebouwd, CDA, Partij voor Zeeland (PvZ).  Ook zijn de gesprekken gestart over de aanmelding als fractieleden bij de PS en WS. In een hotel in Middelburg was de eerste bijeenkomst. Aanwezig waren: George Reinout, Willem Willemse, Gerard de Klerk, Johan Hessing, Honoré Reuling, Frans Crouwel en ik. We hebben het gehad over de verkiezingsuitslag en over wat de volgende stappen zijn. Er moest een VOG aangevraagd worden, paspoort een kopie gestuurd worden en dat soort administratieve zaken. Even later is er een eerste fractieoverleg WS in verband met de verdeling van de commissies Waterkeringen en Wegen, Waterbeheer en BEZ. Ook vertelt Johan dat hem gevraagd was of 50PLUS ook geen zitting wilde hebben in het DB. Johan zou gezegd hebben dat we nog maar net zitten en hij dat afgeslagen heeft (Waarom is dat mij niet verteld. Waarom is er niet eerst overleg met mij geweest? Nou Johan is fractievoorzitter en beslist zelfstandig?!). De verdeling van de commissies is als volgt:

  • Waterkeringen en Wegen: Johan Hessing, fractievolger Honoré Reuling;
  • Waterbeheer: Edith Carelsen (ik dus), fractievolger Frans Crouwel
  • BEZ: Johan Hessing, Edith Carelsen als vervanger.

Dan vraagt Johan aan mij of het niet beter is dat ik mij tijdelijk terugtrek in verband met mijn ziekte (?), dan kan Frans Crouwel mij vervangen. Ik zou dan over enkele maanden weer zelf de zetel terug krijgen. Frans Crouwel zegt mij dat ik aan mijn gezondheid moet denken. Ik heb aangegeven dat ik hier een paar nachtjes over wil slapen.

Er volgt een nieuwe vergadering van groot Fractieoverleg. Daar zijn dus ook George, Willem, Gerard en de rest aanwezig. Weer wordt de vraag gesteld of ik mij niet tijdelijk wil terugtrekken. Ik heb resoluut gezegd: “Nee, ik trek mij niet terug. Mensen hebben op mij gestemd en ik ga hun vertrouwen niet beschamen. Ik ben trouwens fit genoeg om dit aan te kunnen.” Johan, George en Willem kijken duidelijk teleurgesteld. Tja, ze zullen het toch met mij moeten doen.

Ik word dus geïnstalleerd als Algemeen Bestuurslid bij het Waterschap Scheldestromen en de zaak gaat lopen.

Wat verwacht ik van een fractievoorzitter? Ik ben nieuw in de politiek, heb geen kennis van de gebruiken. Johan heeft ruime ervaring hierin. Dus ik verwacht dat hij mij voorstelt aan alle AV-leden van het WS en ook aan de DB-leden. Niet dus.

Johan en ik krijgen een kennismakingsgesprek met de dijkgraaf Toine Poppelaers. Eerst kreeg Johan het woord. Hij is ongeveer een half uur aan de praat geweest. Daarna kreeg ik de beurt. Ik ben aan het vertellen wie ik ben en wat voor werk ik gedaan heb, bijvoorbeeld over de IND. Wat doet Johan? Hij breekt in het gesprek en gaat weer een half uur praten over zijn bedrijf Hessing en dat hij veel Polen in dienst heeft. Tja…. En Poppelaers laat zijn oren hangen. Wat een goed begin!

Ondertussen is er een wijziging in de verdeling van de commissies. Johan Hessing wordt commissievoorzitter van Waterkeringen en Wegen. Honoré neemt zijn plaats in (zou dat niet Frans moeten zijn, die staat nummer 3 op de lijst). Dan word ik ineens niet meer de vervanger van Johan in BEZ, nee dat wordt Honoré. Reden: Honoré is de chauffeur van Johan en dat is een stuk makkelijker voor Johan. Geldt ook voor de commissie WW Frans blijft mijn vervanger.

Het valt mij op dat Johan Hessing veel gebruik maakt van schriftelijke vragen (art. 37 bestuursvragen). Dat valt Toine Poppelaers ook op en spreekt hier ons op aan. Johan kon het niet heel goed verworden, dus nam ik het woord. De documenten zijn geschreven voor mensen die heel goed op de hoogte zijn van vakjargon en dergelijke. Daarom worden die vragen gesteld. Zodra de documenten ook voor de AV-leden helderder zijn, zal het aantal bestuursvragen vanzelf teruglopen (en dat is inderdaad het geval, 50PLUS heeft niet meer zoveel bestuursvragen). Dat is niet het enige wat mij opvalt. Johan schrijft te pas en te onpas bestuursvragen, ook met vragen die mijn commissie betreffen. Zonder vooroverleg. Ik heb dat aan de orde gesteld in een fractieoverleg. Ja maar, dat kwam omdat het dan een spoedzaak was. En mij dan niet informeren. Ik heb gezegd dat ik dat snap, maar dat dat niet gebruikelijk is. Toch heeft Johan nog steeds de neiging om zonder overleg vragen in te sturen. Het is duidelijk dat het voor Johan heel moeilijk om te veranderen. Hij is gewend om alles zelf te doen. Ik wil wel aangeven dat sedertdien het aantal vragen juist is teruggelopen.

Het is 2020, de voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen in 2021 gaan van start. George geeft aan dat je eerst ervaring moet hebben opgedaan in de gemeenteraad om kans te maken op een plaats van de verkiezingslijst 50PLUS. O ja? Nooit van gehoord. Overigens was ik niet van plan om mij hiervoor op te geven. Ten eerste vanwege de schandalige ruzies bij de top van 50PLUS. Ik hoef dit niet hier te beschrijven, dat vind ik zonde van de tijd. Terwijl de heren zitting hebben in PS en GR doen ze een gooi naar de TK-verkiezingen. Frans heeft niet echt ergens zitting in, maar staat wel samen met de heren op de verkiezingslijst. Frans is hard aan het werk voor de 50PLUSpartijd. Dat kan ik niet echt zeggen van Johan en anderen. En de tweede reden is dat ik ook nog twee dagen in de week werk voor een school in Den Haag. Dat is teveel werk. De uitslag van de verkiezingen is bekend en Lilian den Haan loopt weg met de zetel die van 50PLUSpartij was. Zoals bekend was zij nog geen maand lid van 50PLUS, maar mocht zij wel fractieleider zijn. En alles loopt weer gewoon door.

Maart/april 2021. 50PLUSpartij afdeling Zeeland begint met de start van de voorbereiding van de GR verkiezingen 2022. Johan doet een voorstel om een nieuwe partijnaam te kiezen en ook een nieuwe logo te hanteren. George vindt dat niet zo’n goed idee. We moeten gewoon de naam 50PLUS blijven hanteren, het logo hoeft niet persé, maar wel de kleuren van 50PLUS hanteren. Helaas heeft Johan al wat mensen in de mediawereld gesproken en is er dus al gerumoer in het Zeeuwse ontstaan. Hopelijk is men dat nu vergeten en kunnen we stemmen halen. Op 19 april 2021 heb ik een gesprek met George en Gerard over de mogelijkheid GR gemeente Schouwen-Duiveland. Bij dat gesprek is ook Rene van den Hummel aanwezig. Hij heeft aangegeven dat hij mee wil doen. Zij geven een aantal knelpunten aan:

  • Het gedoe rondom Lilian den Haan. Het wordt heel lastig om nieuwe leden te werven. Schouwen-Duiveland heeft slechts 8 leden;
  • We moeten minimaal 750 stemmen halen om met 1 zetel in de GR te komen;
  • We hebben nauwelijks actieve leden. We moeten tenminste 10 mensen op de lijst kunnen zetten;
  • Financieel is er weinig beschikbaar. We zullen op zoek moeten naar sponsors én nieuwe leden.
  • Als klap op de vuurpijl: George zegt dat ik geen “smoel” heb voor fractievoorzitter of fractieleider. Ik zou geen stemmentrekker zijn.

Dit overziende heeft het Bestuur van 50PLUSpartij Afdeling Zeeland geen enkel fiducie in Schouwen-Duiveland en helemaal niet in Edith Carelsen. Twee weken later mailt Rene van den Hummel dat hij afziet van het meedoen aan de GR verkiezingen en dat hij zijn lidmaatschap opzegt. Gerard de Klerk wil best ondersteuning geven, maar geeft wel aan dat er heel weinig kans is op GR SD.

Einde oefening Schouwen-Duiveland.

Op 13 januari 2022 is er een fractieoverleg voor de cie-vergaderingen. Tot mijn verbazing is daar ook Hilde Onderdijk aanwezig (gemeente Middelburg). Johan zegt dat zij alvast ingewerkt wordt voor de Waterschappen. Ik krijg een kramp in mijn maag. Wil Johan soms mij er ut wippen en Hilde ervoor in de plaats hebben.

Ik ga mij afvragen of 50PLUSpartij wel mijn partij is.

Even tussendoor. Na de AV-vergadering WS is er altijd een borreluurtje. Meestal ga ik weg. Deze keer bleef ik erbij. Johan stond bij mij aan een tafeltje. Aangeschoven waren dhr Schot uit Zierikzee en Kees Hanse, ook uit Zierikzee. En volgens mij ook dhr. Steijaart van het CDA. Johan vertelt dat hem te ore is gekomen dat hij door het CDA uit de partij is gezet. “Dat klopt niet. Het was namelijk zo dat ik door 50PLUS gevraagd ben om in het bestuur te komen. Eerst wou ik dat niet, want wou eigenlijk stoppen met de politiek. Toch heb ik ja gezegd en zodoende ben ik penningmeester geworden. Ik zit ook in de rekencommissie op verzoek van het Hoofdbestuur.” Sorry dat ik dat zeg, maar de arrogantie droop van hem af. Ik wist via via dat hij wel degelijk door het CDA eruit gezet is.

Bruinisse, 2 maart 2022
Edith Carelsen