Liane beantwoordt vraag Johannes van der Made

23 oktober 2020

Geachte heer van der Made, beste Johannes,

Uw vraag is volkomen terecht. De AOW is geen vetpot. Natuurlijk is het fijn, dat wij in Nederland deze oudedagsvoorziening hebben en dat moet ook zo blijven. Als we nu kijken dan zien we dat de AOW 0,4% verhoogd wordt terwijl de FNV met een looneis van 5% komt. Jaar op jaar zien we dat gepensioneerden achterblijven ten opzichte van de werkenden en dat het pensioen minder waard wordt terwijl allerlei lasten wel omhoog gaan. U kunt op mij rekenen als het gaat om een goede oudedagsvoorziening en pensioen. Ik ga mij er voor inzetten dat het komende jaar er gezorgd wordt voor koopkrachtbehoud en zal mij bijzonder sterk maken voor koopkrachtreparatie.

Dat kunnen we doen door te pleiten voor een verhoging van de AOW, het verhogen van het vakantiegeld voor AOW’ers en een plan te eisen voor herstelindexatie van het tweede pijler pensioen voor de komende 4 jaar.

Iedereen moet een inkomen hebben waarmee hij of zij mee kan blijven doen met de samenleving. Ik zou daarnaast graag voor de lagere inkomens bijvoorbeeld in de daluren gratis openbaar vervoer willen.

Wij zijn nu druk aan het schrijven aan ons nieuwe programma. Ik hoop dat u zich kunt vinden in de zaken waar wij ons de komende jaren voor in willen gaan zetten.

Hartelijke groet,

Liane