Kandidaat voorzitter verkiezingsprogramma Jan Zoetelief

Van Jan Zoetelief hebben wij geen profiel ontvangen


Vragen aan Jan Zoetelief

Franc Gerritsen, Bilthoven (Utrecht)
1 oktober 2020

Opmerking voor Jan Zoetelief:
Hetgeen Anja de Jong zegt over uw werkwijze is juist. Ook de 50PLUS afdeling van de provincie Utrecht waarin ik 2017 en 2018 secretaris was, heeft veel schade ondervonden van het onbehoorlijke besturen van u als voorzitter van het toenmalige HB.
Ook bij ons heeft u (samen met uw vice voorzitter Maurice Koopman, uw penningmeester Hans Cornet en de partijkantoormanager Peter Pont) tweedracht gezaaid. En ons o.a. zelfs tegengewerkt toen wij een excursie met onze leden organiseerden voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
En net zoals in Noord Holland werden ook wij tegengewerkt in ons streven om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor wij zeker in vier gemeenten kans hadden gemaakt op meerdere zetels. Door uw onbehoorlijk bestuur hebben wij als afdeling en ook de partij 50PLUS grote schade geleden.
Heel vreemd dat u nu weer uw kans schoon ziet om onrust te creëren.

Wat denkt u hiermee te bereiken? Heeft u nu nog niets geleerd van uw ernstige fouten die u maakte als landelijk voorzitter van onze partij in 2017/2018?


Anja de Jong, Zaandam (N. Holland)
30 september 2020

Opmerking voor Jan Zoetelief:

In de tijd dat wij lid waren van 50PLUS ( jaren 2017 en 2018) was u voorzitter van het hoofdbestuur. U heeft toen zoveel narigheid veroorzaakt in Noord Holland, dat wij met geen enkele gemeenteraadsverkiezing hebben kunnen meedoen.

Mede daarom hebben wij toen heel boos ons lidmaatschap van de partij opgezegd.

Ik heb gehoord, dat er ook een rapport is gemaakt over uw wanbeleid, de ruzies die u uitlokte en over uw declaratie gedrag. Het is mij een raadsel dat u zich nu durft op te geven als kandidaat voorzitter voor de commissie die het verkiezingsprogramma moet schrijven.

Nog steeds bent u bezig om op grote schaal tweedracht te zaaien via de social media. U ondermijnt daarmee het huidige nieuwe HB. Onbegrijpelijk dat iemand als u weer voorzitter is kunnen worden van de provincie Gelderland. U zou goed aan doen een flink toontje lager te zingen.