Kandidaat voorzitter verkiezingsprogramma Erik de Graaff

Motivatie voorzitterschap Programmacommissie
Ik ben 69 jaren jong, geboren in Amsterdam op 21 april 1951. Ik heb 8 kleinkinderen en ik ben weduwnaar. Ik woon in het West-Friese Hoogkarspel. Door persoonlijke omstandigheden ben ik vrijwel volledig gestopt met werken. Na mijn opleiding als psycholoog ben ik gaan werken aan de verbetering van het hoger onderwijs. De eerste jaren bij de universiteit in Maastricht met medisch onderwijs en later aan de Technische Universiteit Delft. De laatste jaren van mijn loopbaan heb ik gewerkt als hoogleraar bij de Universiteit van Aalborg in Denemarken.

Ik ben in 2017 teruggekomen naar Nederland en enige tijd daarna heb ik mij aangemeld als lid van de 50plus partij. De traditionele politiek leek mij niet in staat de problemen van onze veranderende maatschappij het hoofd te bieden. De oude tegenstelling tussen links en rechts verliest steeds meer aan betekenis. Ouderen spelen een belangrijke rol bij het vinden van een nieuw evenwicht.

In de loop van mijn leven heb ik ruime ervaring opgedaan met bestuurlijke werkzaamheden, vooral in het verlengde van mijn wetenschappelijke werkzaamheden, maar ook als voorzitter van de plaatselijke afdeling van de PvdA in mijn toenmalige woonplaats Eijsden. In die tijd heb ik ook bijdragen geleverd aan verkiezingsprogramma’s en strategieën.

Sinds ruim een jaar ben ik bestuurslid van het wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. Wat betreft mijn betrokkenheid bij de 50PLUS partij is het van belang dat ik geen binding heb met facties en groepen binnen de partij die bepaalde belangen vertegenwoordigen. Ook heb ik zelf geen ambities voor een politieke functie. Als voorzitter van de programmacommissie zal ik onafhankelijk kunnen functioneren, meer als een facilitator van het proces dan als een voorzitter met een eigen agenda.

Mijn visie op het verkiezingsprogramma
50PLUS heeft een aantal kernpunten waarin de partij opkomt voor de belangen van de ouderen in onze samenleving zoals: pensioenen, gezondheidszorg, huisvesting en veiligheid.

De hoofdpunten van het programma worden uitgewerkt in een toekomstgerichte visie:

           ‘De wereld die we aan de volgende generatie willen doorgeven’.

Het is belangrijk dat de partij aangeeft waar we staan met betrekking tot de maatschappelijke keuzes van deze tijd: Energie transitie en milieu; Onderwijs, werk en vrije tijd; Nederland in de wereld en in Europa; De rol van de overheid.

De invulling van de standpunten zal in nauwe samenspraak met de politieke vertegenwoordigers van de partij plaats vinden.

Erik de Graaff

Naar vragen aan Erik de Graaff