Kandidaat Voorzitter Nico de Vos

Ik ben Nico de Vos

Motivatie kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter 50PLUS.
De laatste tijd is 50PLUS als vereniging en partij weer negatief in het nieuws. Binnen onze vereni- ging is er weer onenigheid over vele zaken. Leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en in de peilingen is onze partij gezakt naar een ongekende diepte. Deze omstandigheden zijn een zichzelf respecterende partij en vereniging onwaardig.
Het wordt nu tijd dat er hard wordt opgetreden tegen oproerkraaiers en dat met harde hand ruzie- zoekers terecht worden gewezen. Dit natuurlijk met respect voor het individu. Het kan en mag niet zo zijn dat we weer gaan vervallen in oude gewoontes. Baantjesjagers en carrière zoekers moeten weten dat er onder mijn leiding een scouting apparaat opgezet gaat worden waar gericht gezocht gaat worden naar talenten voor diverse functies. Deze talenten zullen de scholing krijgen die toe- gespitst wordt op hun toekomstige werkzaamheden binnen de partij. Ik zal niet schromen om als voorzitter leden aan te geven waar zij wel en niet geschikt voor zijn.
Er moet nu eens met de vuist op tafel geslagen worden en leiderschap getoond. Nogmaals met respect voor de leden. Ik zie mijzelf daar de aangewezen persoon voor, een persoon met durf en een plan.
Mijn motivatie put ik uit het gegeven dat de partij nu moet gaan werken aan het keren van de ne- gatieve spiraal. Door mijn ervaringen met het opzetten van een organisatie denk ik de juiste per- soon te zijn die met inzet, kennis, loyaliteit en het luisteren en erbij betrekken van anderen deze taak tot een goed einde kan brengen.
Het gegeven dat ik intern de partij een netwerk heb opgebouwd en dus kan leunen op de kennis en expertise van veel leden sterken mij in dat vertrouwen. Samen met een gemotiveerd HB zal onze partij weer terugkeren op de plaats waar zij behoort te staan.

Met vriendelijke groet,

Nico de Vos, oud voorzitter Noord Holland
Ontwikkelaar en organisator kadercursussen 50PLUS

Klik hier voor mijn CV