Kandidaat Algemeen Bestuurslid Aad Muller

Mijn naam is Aad Muller, gehuwd, twee dochters, vier kleinkinderen, en ik ben een afgestudeerde HBO-er.

Mijn voornaamste beweegredenen om te solliciteren op de rol van algemeen lid van het hoofdbestuur: in het gedachtegoed van de partij kan ik mij geheel vinden.

Het is voor mij een enorme uitdaging om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de partijorganisatie. Het profiel sluit geheel aan op mijn opgedane bestuurlijke, politieke,management en maatschappelijke ervaringen.

Ik zie mijzelf als een integer en gedreven persoonlijkheid met een charismatische
uitstraling. Mijn sterk ontwikkelde kwaliteiten zijn communiceren, netwerken,
creativiteit, sturend en planmatig handelen. Bij uitstek ben ik een generalistische en
strategische denker.

Mijn ervaringen nader toegelicht:
-In diverse verschillende gremia (maatschappelijk en bij instellingen)
bestuurlijke functies vervult, meestal in de rol van voorzitter.
-Zes jaar partijvoorzitter van een lokale partij.
-Als manager/projectleider leiding gegeven in complexe organisaties met als  uitvloeisel de communicatie met bewindslieden, 2 e Kamerleden en
belangengroepen.
-Het als ambassadeur een netwerk opgebouwd met het onderwijs
maatschappelijke instellingen, gemeenten en bedrijven.
-Als docent het vak maatschappijleer gegeven op een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs.

Mijn inzet zal vooral gericht zijn op het tot stand brengen van verbeteringen binnen
alle geledingen van de partij ten aanzien van de vertaling van de politieke
standpunten, de transparantie, de samenhang/structuur, de wijze van besluitvorming
en het nakomen van afspraken. Nu heeft echter de komende landelijke verkiezingen
de hoogste prioriteit. Voor wat betreft het hoofdbestuur zal het dan vooral gaan om
het neerzetten van een sterke organisatie.
U vindt in mij iemand die beslist een meerwaarde zal hebben voor het hoofdbestuur.

Indien u mij vragen wilt stellen, kunt u daarvoor het contactformulier op deze site
gebruiken.
Aad Muller, Woubrugge (Zuid Holland)

Link naar CV