Helena Bosch – kandidaat algemeen bestuurslid

Mijn naam is Helena Bosch.  Opnieuw stel ik mij met overtuiging kandidaat voor het Hoofdbestuur van 50PLUS in de functie van Algemeen HB lid.

Mijn sterke eigenschap is het feit, dat ik in staat ben een groot aantal nieuwe leden voor de partij te werven. Het huidige ledental steekt schril af bij de ca zeven miljoen 50plussers die ons land telt.

Ik heb veel ervaring in het werven van mensen in één van mijn vorige werkkringen, de cosmeticabranche; werkte jarenlang als beauty director en salesmanager voor internationale bedrijven en ken de Amerikaanse verkoopsystemen op het gebied van werving en selectie door en door. En organiseerde regelmatig congressen, beurzen en allerlei bijeenkomsten.  Ook met mijn antiekzaak, heb ik regelmatig aan beurzen deelgenomen.

Voor onze partij 50PLUS heb ik in 2018 de deelname aan de 50PlusBeurs georganiseerd.     Op onze leuke stand verwelkomden we de beursbezoekers met koffie, koek en een goed gesprek met een Kamerlid. Met een fijne ploeg enthousiaste leden wisten we in vijf dagen ruim 800 adressen te noteren van bezoekers die meer van 50PLUS wilde weten.

Als lid van het Hoofdbestuur zou ik mij in het bijzonder willen bezighouden met ledencontacten en  ledenwerving. Dat kan professioneler worden aangepakt dan tot dusver is gebeurd. Als we op een democratische, open en eerlijke wijze met een nieuw HB onze vereniging bestuurlijk herstructureren moeten we in staat zijn binnen een korte tijd het aantal leden op te krikken tot 10.000 om daarna verder te groeien. Ik zal mij daarvoor weer met hart en ziel inzetten. Meer leden versterkt de financiële en politieke positie van de partij.

Ofschoon ik niet over directe politieke ervaring beschik, heb ik wel de nodige bestuurservaring in diverse sectoren. Jarenlang organiseerde ik voor het bedrijfsleven verkoop- en vaktechnische trainingen. Daartoe schreef ik ook zelf het lesmateriaal. Daarom zal ik graag samen met een aantal leden de werkgroep Opleidingen (waarvoor mijn motie door de AV op 14-12-2019 is aangenomen) ter hand nemen.

Binnen de diverse besturen van onze partij zijn de mannen goed vertegenwoordigd. (!) Het zou fijn zijn en voor de nodige balans zorgen, als meer vrouwen zich melden voor de provinciale afdelingen. Daar ga ik mij tevens voor in zetten. Samen met alle vrouwen in onze partij zou ik graag het Vrouwennetwerk goed zichtbaar willen maken.

Ik ben ook actief geweest in het vrijwilligerswerk. Dat behelst ook bestuurswerk in allerlei gradaties.  Ondermeer voor huurderbelangen in de sociale woningbouw. In deze laatste functie kwam ik regelmatig in aanraking met de lokale politiek in Amersfoort en heb cursussen en symposia gevolgd op het gebied van huurders-rechten bij de Woonbond.

Van harte hoop ik dat 50PLUS volgende keer meedoet aan zoveel mogelijk gemeenteraadsverkiezingen (2022) en ik ben bereid te zoeken naar geschikte kandidaten. Maar nu gaan we eerst zorgen dat we bestuurlijk weer op orde komen.

Met alle trouwe leden en hopelijk veel nieuwe leden zullen we met frisse ideeën en volle kracht  vooruit constructief samenwerken aan de vereniging en als sterke partij opgaan naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Ik heb totaal geen ambitie voor een politieke functie, blijf liever zelf op de relatieve achtergrond en daarom denk ik dat een functie als lid van het Hoofdbestuur uitstekend bij mij past. Ik ben een harde werker en een warme pleitbezorger voor het behartigen van seniorenbelangen zonder daarbij op de voorgrond te treden.

Van ons nieuwe Hoofdbestuur verwacht ik een zakelijke, maar ook een warm-menselijke aanpak waarbij eenheid en collegialiteit voorop staat. Met een krachtige, aimabele voorzitter aan het roer hoop ik – alsnog – op een voorspoedige vaart.

Ik sta open voor uw vragen en zal ook direct al uw vragen beantwoorden, mail of bel mij gerust op H.bosch72@kpnplanet.nl of telefoon: 033 – 46.3.46.33 (altijd even uw naam inspreken s.v.p.)

Dank voor uw vertrouwen,

Helena Bosch te Amersfoort ( Utrecht)

Vragen aan kandidaten en antwoorden van Helena Bosch