CV en motivatie Liane den Haan

CV en motivatie

Naam:                    Natalia Liane den Haan
Geboortedatum:  24 augustus 1967

Waarom 50Plus?
Nu al is meer dan de helft van de volwassenen in Nederland 50 jaar of ouder. In 2030 zijn dat 7,5 miljoen mensen. Deze demografische ontwikkeling brengt grote uitdagingen met zich mee, maar biedt ook vele kansen.

Uitdagingen op de terreinen inkomen, gezondheid en wonen; om de basis voor een goede oude dag te noemen:

  • Gepensioneerden hebben een enorme koopkrachtkloof opgelopen ten opzichte van werkenden;
  • Er is een tekort van meer dan 80.000 levensloopbestendige woningen;
  • Er is in toenemende mate eenzaamheid onder alleenwonende ouderen;
  • Wijken en leefomgevingen zijn niet toegerust op het behoud van zelfstandigheid;
  • Er is een grote behoefte aan zelfstandig wonen met de mogelijkheid om hulp en/of zorg te krijgen wanneer dat nodig is.

Uitdagingen waar, onbegrijpelijk, weinig aandacht voor is. En áls er politieke aandacht is, dan voelt het alsof ouderen een last zijn voor de samenleving.

Ik zie kansen. Ik zie een reservoir aan kennis, ervaring en levenswijsheid. In een ouder wordende samenleving kunnen mensen elkaar helpen, als vrijwilliger of mantelzorger, en kunnen we jarenlang opgebouwde kennis aanboren en benutten. op gedaan. Het imago van ‘oud’ is te vaak hulpbehoevend en kwetsbaar. Terwijl de werkelijkheid anders is. Het grootste deel van de ouderen is vitaal, en kan en wil een grote bijdrage leveren aan de samenleving.

Kansen dus voor 50PLUS!

Kansen om ouderen een luidere stem te geven. Kansen om nog zichtbaarder te zijn, landelijk, provinciaal én lokaal. Kansen om nog meer mensen aan 50PLUS te verbinden.

Ik heb 15 jaar met veel plezier bij ANBO gewerkt. We hebben van ANBO een gezaghebbende organisatie gemaakt en een vereniging met een moderne en directe democratie. Leden hebben continu inspraak, en praten mee over alle kwesties die hen aangaan. Daarnaast staan we hen bij met raad en daad: onze goedopgeleide vrijwilligers komen aan huis wanneer dat nodig is, en bieden praktische hulp en steun. Als gesprekspartner van Tweede Kamerleden, ministers, pensioenfondsen, vakbonden, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben we veel bereikt en in gang gezet.

Ik ben trots op ANBO, maar het is tijd voor een nieuwe stap. Als belangenbehartiger ben je afhankelijk van de politiek. En de veranderingen de nodig zijn komen er niet snel genoeg. Daarom wil ik graag zelf nu de politieke verantwoordelijkheid nemen.

Ik heb voldoende inhoudelijke kennis op de relevante beleidsterreinen en heb ik tevens veel media-ervaring. Ik heb bewezen niet weg te lopen voor moeilijke situaties, blijf rustig in hectische en stressvolle tijden en houd het roer graag recht. Belangrijk voor mij om mijn werk goed te doen is een goede samenwerking met het bestuur, mijn mede-fractieleden, de leden van de Eerste Kamer, medewerkers van het partijbureau en – misschien wel het allerbelangrijkste – alle mensen in het land die zich voor 50PLUS inzetten.

Want alleen als we het samen doen kunnen we van 50PLUS een partij maken met inhoud, rust en vertrouwen. Een partij die de kracht van de ouder wordende samenleving laat zien en kan benutten. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

 Waarom ik?
De afgelopen 20 jaar heb ik in een vereniging gewerkt. Het enthousiasmeren, verbinden en inspireren van verschillende interne en externe gremia is waar ik blij van word. Vanuit mijn huidige functie, waar ik verantwoordelijk ben voor de lobby en belangenbehartiging, ken ik het landelijke veld op de domeinen wonen, pensioen, een leven lang leren, mobiliteit, veiligheid en zorg goed. Zowel politiek, bestuurlijk als qua media beschik ik landelijk en lokaal over een groot netwerk.

Met name in de laatste twee functies als directeur-bestuurder heb ik veel ervaring opgedaan met grote verandertrajecten.

Werkervaring
Al 15 jaar werk ik met veel plezier bij ANBO als directeur-bestuurder .                                  

ANBO is een belangenbehartiger met specifieke aandacht voor de domeinen inkomen, wonen en gezondheid. Wij ondersteunen beleidsmakers, komen met eigen oplossingen, bieden ledenvoordeel en bieden zeer direct hulp en ondersteuning tussen leden onderling.

ANBO was een vereniging met een getrapte ledendemocratie: de stem van individuele leden werd alleen gehoord via de lokale en regionale besturen. Dat is niet meer van deze tijd. Al acht jaar praten leden direct mee, en is hun stem direct van invloed op de ANBO-stem in Den Haag. Daarnaast zijn er nieuwe verdienmodellen bedacht en ingevoerd en werken we met inzet van nieuwe technologieën aan werving van leden en deelnemers van onze services. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de landelijke lobby en belangenbehartiging, onderhandelingen op externe tafels, de landelijke woordvoering en zichtbaarheid van ANBO.

Voor ANBO ben ik 4 jaar directeur geweest bij COC Nederland/ Stichting Hoezo Expreszo.

 COC Nederland is de belangenbehartiger voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland, maar is ook actief in het buitenland om emancipatie van de LHBTI-doelgroep te bevorderen. Onder mijn verantwoordelijkheid hebben we binnen het COC nieuwe verdienmodellen opgezet en zijn er projecten uitgevoerd om de emancipatie van de doelgroep te bevorderen. Bij het COC is destijds een groot verandertraject ingezet met als doel een federatie op te richten, waar alle belangenverenigingen zich bij zouden gaan aansluiten. Verder was ik verantwoordelijk voor de landelijke en internationale lobby en belangenbehartiging, het verwerven van projecten en subsidies en was ik, naast de voorzitter, woordvoerder, met als taak het COC zichtbaarder te maken in de landelijke media.

Voordat ik belangenbehartiger werd ben ik werkzaam bij headhunters en organisatieadviesbureaus. Mijn werkende leven ben ik begonnen als verpleegkundige in het ziekenhuis.  

Nevenfuncties
Momenteel ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote ouderenzorgorganisatie in de regio Den Haag en een groot MBO College in Brabant.

Daarnaast ben ik vanuit mijn huidige functie verbonden aan het bestuur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, de Stichting Roze 50Plus en de Stichting ANBO Support.

Daarvoor ben ik onder andere vijf jaar lid geweest van de Sociaal-Economische Raad en heb ik mij als toezichthouder ingezet voor Stichting Woonz, Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan en Fundis, een grote ouderenzorgorganisatie in Gouda.

Politiek
Van 2006 tot en met 2010 ben ik actief geweest als gemeenteraadslid van D66/ Progressief Woerden.

Opleidingen, Cursussen en Trainingen
Na de middelbare school heb ik de opleiding tot Verpleegkundige voltooid. Daarna ben ik Bedrijfskunde gaan studeren. In mijn loopbaan heb ik vele trainingen en cursussen gedaan waaronder de leergang SPO 1 en 2 tot pensioenfondsbestuurder.

Talen
Vloeiend: Nederlands, Engels, Duits
Beperkt: Frans, Turks en Italiaans

Hobby’s
Paardrijden, hardlopen, schaatsen, reizen en motorrijden.

Ali B. vindt Liane den Haan een sterspeler voor 50PLUS

Lees ook het interview met Liane den Haan.

 Ga naar vragen aan Liane den Haan

Van facebookpagina Liane, januari 2021