CV en motivatie Raymond Brood

Naam: Raymond Brood
Geboren:  29 maart 1959 in Den Haag

Ik ben getrouwd met Monique. We leerden elkaar kennen op een studentenvereniging in Rotterdam, waar ik rechten heb gestudeerd. Monique is arts. We wonen nu al weer zo’n dertig jaar in Heemstede. Vlakbij het mooie en historische Haarlem en 15 minuten fietsen van het strand. In 1990 kregen we onze eerste dochter. Ons gezin bestaat uit 3 dochters en 1 zoon. Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen en zijn we weer met zijn tweeën thuis. Ik heb altijd interesse gehad in politiek. Bij ons thuis werd er ook vaak over gediscussieerd.

Mijn 5 jaar jongere broer Philippe was al sinds zijn tienertijd actief bij de VVD. Hij is uiteindelijk in 1998 in de Tweede Kamer gekomen. Helaas is hij in 2000 in zijn werkkamer daar overleden. Toen had hij me al geïnspireerd om ook de politiek in te gaan. Zo werd ik lid van de VVD. Eerst als voorzitter van de lokale afdeling van de partij in Heemstede. Later werd ik lid en voorzitter van de partijcommissie sociale zaken. In zo’n commissie geef je gevraagd en ongevraagd advies aan bewindslieden en Kamerleden over sociale zaken en werkgelegenheid. Dit sloot ook mooi aan op mijn werk, zoals je verder op kunt lezen.

Ik ben ook co-auteur geweest voor een publicatie over de waarde van de oudere werknemer voor het World Economic Forum. Daarnaast heb ik geschreven voor de Teldersstichting. De onderwerpen waren respectievelijk: arbeidsmarkt en pensioen, arbeidsmarkt voor de jeugd en in 2019 de invloed van technologie op de arbeidsmarkt. Tijdens het schrijven van de publicatie over technologie en arbeidsmarkt, realiseerde ik me steeds meer dat er voor senioren weinig aandacht was,  net zo min als voor de oudere werknemer. Ik heb regelmatig aangegeven in allerlei gremia, dat de groep ouderen juist een groeiende groep was met eigen behoeften en dat de we daar op in moesten spelen. Ik wilde daar ook actief iets mee in de partij. Daar kwam niets van terecht. Zo groei je uit elkaar en eind 2018 heb ik mijn lidmaatschap opgezegd.

Waarom 50 PLUS?
Er zijn ongeveer 7,5 miljoen mensen boven de 50 waarvan ongeveer de helft onder de 67 jaar. Deze groep zal nog behoorlijk groeien in de komende tijd. Ik zie dat deze groep nauwelijks vertegenwoordigd worden. Als het bijvoorbeeld gaat om werken dan kijkt men zelden naar de specifieke behoefte van de ouderen.

Als men bezig is met wonen heeft men het over gezinswoningen en zeer beperkt over seniorenhuisvesting. Ook met betrekking tot AOW en pensioen denkt men beperkt na over de koopkracht. In de politiek heeft men het vaak over het stimuleren van mensen om te gaan werken, maar beschermen van mensen die richting het einde of uit arbeidsproces zijn gestapt wordt veel minder naar gekeken. Bij koopkrachtplaatjes kijkt men zelden naar ouderen.

In het bedrijfsleven wordt je na je 50ste te oud bevonden en tegelijkertijd schuift de pensioenleeftijd maar op. Het brengt ouderen die ontslagen worden in grote problemen. Daar moet wat aan gedaan worden. We zijn niet vaker ziek, inflexibel etc. We hebben ervaring, zijn loyaal en omdat we juist vaak uit de kleine kinderen zijn flexibeler inzetbaar. Dat imago moet beter.

We zijn met een grote groep en we moeten onze belangen verdedigen. We moeten zaken eerlijk regelen en zorgen dat onze belangen worden meegenomen.

We zijn geen probleem maar een deel van de oplossing. Er zijn volop kansen waar iedereen van kan profiteren.

Het valt mij overigens op dat vele mensen ooit op een partij zijn gaan stemmen en dat uit gewoonte blijven doen zonder zich te realiseren dat ze in een ander levensfase zijn gekomen en dat die partij waar ze altijd op gestemd hebben, helemaal niet voor 50plussers aan de gang zijn. Hier liggen kansen voor onze partij!

Eind 2019 kwam ik in contact met 50PLUS en werd me gevraagd of ik lid wilde worden van 50PLUS. Vanuit mijn ervaringen in Pensioen, Inkomen, Arbeidsmarkt, Wonen en Zorg meen ik  een nuttige bijdrage te kunnen leveren en de belangen kan behartigen van 50PLUSSERS. Omdat ik iemand ben die liever in de arena sta dan van de tribune sta te roepen, ben ik lid geworden en wilde me ook verder inzetten. Vervolgens heb ik me ook opgegeven als kandidaat voor de Tweede Kamer en werd ik voorgedragen door de selectiecommissie en kwam op de 2e plaats op de door de leden vastgestelde kieslijst.

Ik heb enorm veel zin in deze mooie kans en ga er volledig voor om de belangen van ouderen in het beleid een prominente plaats te geven.

Werkervaring
Ik heb nu ca 40 jaar ruime ervaring opgedaan in Pensioen, Financiën, Zorg, Arbeids- ongeschiktheid en Arbeidsmarktvraagstukken. Ik heb gewerkt bij Nederlandse bedrijven als ABN AEGON, MeesPierson en Fortis en ook voor grote buitenlandse consultancy organisatie als Mercer en Willis en ben nu managing partner van een bedrijf,  dat zich richt op HRdata-analyse. Bij die internationale bedrijven heb ik ook gezien hoe het in andere landen is geregeld. Daar kun je veel van leren. Ook zie je dat binnen de EU de verschillen erg groot zijn als het bijvoorbeeld gaat over Zorg, Sociale verzekeringen en Pensioenen. Zeker voor dat laatste is Nederland uniek in de EU.

Nevenfuncties
Ik ben regent van twee hofjes in Haarlem en bestuurslid van ‘Hulpactie Haarlem’.

Daarnaast ben ik initiator van het project Vrij in Verbondenheid. Waar we bezig zijn om in Haarlem seniorenhuisvesting in woongemeenschappen gerealiseerd te krijgen.

Opleiding
– Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit.
– Management opleidingen aan Insead en  Nijenrode
– Diverse vakinhoudelijke  en interne management opleidingen

Talen
Nederlands en Engels: vloeiend
Frans en Duits: beperkt

 Hobby’s
Geschiedenis van de 20e eeuw, koken en reizen