Curriculum Vitae Rob de Brouwer

Drs. R.B.P. de Brouwer
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Website www.pensioenfeiten.nl

Personalia 
geboren te Tilburg, 1 juli 1945
gehuwd, drie dochters, vier kleindochters en een kleinzoon

Opleiding 
Doctoraal Economie Erasmus Universiteit Rotterdam
Staatkundige Studierichting, met keuzevakken macro-economie, staats- en bestuursrecht, bestuurskunde en sociologie.

Werkervaring 
1965-1971
Militaire Dienst, Philips Eindhoven en IBC

1971-1984
Ministerie van Economische Zaken
diverse functies op het gebied industriebeleid. Laatste functie plv. Directeur beleidsplanning

1984-1987
Directeur Economische Zaken Provincie Noord-Brabant

1987-2005
Hoogovens/Corus
diverse functies op directieniveau, zoals Onderdirecteur Externe Betrekkingen, Directeur Marketing and Sales, Managing Director Tubes, Field Commercial Director Europe, Managing Director Corus Consulting & Technical Services, Managing Director Corus Special Strip, Voorzitter Raad van Bestuur Corus Deutschland

2005-2017 DGO
Leijdal BV Consultancy

Nevenfuncties 
In het verleden:

  • Zakelijk leider BredaPhoto
  • Lid Raad van Commissarissen Corporate Communication Centre Rotterdam
  • Lid Raad van Advies Fontys Internationale Hogeschool Economie
  • Bestuurslid Stichting Gepensioneerden PUSH
  • Voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
  • Voorzitter Vereniging Oud-Hoogovens Medewerkers

Huidige functies:

  • Lid Verantwoordingsorgaan Hoogovens Pensioenfonds
  • Betrokken bij oprichting Vereniging Pensioenverlies en Stichting Pensioentribunaal
  • Auteur “Eenentwintig mythes en onwaarheden over ons pensioen”