Amendement voordracht kanditaten Commissie van Beroep

Amendement

Algemene Leden Vergadering 50PLUS 25 juni 2022. Bijeen te Utrecht Spoorwegmuseum
__________________________________________________________________________________
Onderwerp: Voordracht kandidaten voor de Commissie van Beroep
_____________________________________________________________________________

Hierbij maak ik bezwaar tegen de voordracht van de heer Henry Liebregts als lid van de Commissie.
Omdat de heer Liebregts al diverse functies (voorzitter van de provinciale afdeling Brabant en tevens commissielid van de Provinciale Staten Brabant) bekleedt binnen onze partij is het denkbaar dat hij niet geheel objectief en onafhankelijk precaire kwesties kan beoordelen.

Indiener van het amendement:
Helena Bosch (ex HB ) lidnummer: 16759