De 50PLUS schone was buiten hangen

 

NIEUWE REDACTIE

Zondag 18 april 2021

 Beste dames en heren…..
Aldus de aanhef van het bericht (21 juni 2020) van de initiatiefnemers van deze website om het bestaan ervan aan u kenbaar te maken.
In het archief vindt u dit bericht terug als ‘Redactie bericht 1’.

Met veel belangstelling heb ik de verrichtingen van partij 50PLUS de afgelopen vijf, zes jaar gevolgd. Zelf ben ik geen lid, maar wel een paar goede kennissen in mijn directe omgeving. Steeds als ik dacht om maar eens lid te worden, verschenen er weer persberichten over de ruziënde bejaarden….en dus maar even mijn centjes in mijn zak gehouden en zien wat er nu nog van die seniorenpartij terecht komt.

Een paar maanden geleden kwam ik in contact met Helena, een van de redactieleden,   en zei vertelde me van het bestaan van de site 50PLUSPODIUM speciaal voor de leden, ex leden en andere geïnteresseerden in het wel en wee van de partij, die claimt als enige op te komen voor seniorenbelangen.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ben me in deze ledencontactwebsite gaan verdiepen.

Nu heb ik aangeboden om de redactie voor een tijdje (half jaar) over te nemen, zodat zij zich kan concentreren op andere verenigingszaken, zoals haar kandidatuur voor het nieuwe hoofdbestuur.
Ik beschik nu over haar complete logboek, die zij vanaf najaar 2016 heeft aangelegd. En probeer me door de enorme berg informatie heen te werken.

Maar ik besef wel, dat als ik de redactie van uw site wil waarnemen, dat ik me dan  terdege zal moeten verdiepen in de geschiedenis van de partij.
Op zich heel boeiend. Want vragen die bij mij gerezen waren als: “Hoe is het mogelijk dat er met een achterban van ruim zeven miljoen 50plussers maar zo weinig mensen lid zijn en zo weinig mensen nog kiezen voor partij 50PLUS??” worden mij nu steeds duidelijker.

Zo heb ik van één van mijn kennissen het boek TIEN ZETELS van de vorige voorzitter Geert Dales mogen lenen. Ook boeiend om de cultuur van de partij beter te doorgronden.
Als u bijdragen wilt leveren voor deze website, dan kunt u dat doen via redactie@50pluspodium.nl ter attentie van Cees.
Alle kandidaten voor het nieuwe hoofdbestuur krijgen een plek geven op deze site. Zij kunnen zich dan aan u voorstellen. En u, leden en lezers, krijgt gelegenheid om die kandidaten vragen te stellen. Zo kunt u elke kandidaat beter leren kennen en dan op 8 mei tijdens de ALV een goede weloverwogen keus maken.

Rest mij nog om hierbij uitdrukkelijk te vermelden, dat ik niet verantwoordelijk ben voor de inhoud van de teksten die u aanlevert. In het kader van ‘ vrijheid van meningsuiting’ zal ik in principe alles plaatsen, mits in beschaafde taal.
Ik stel mij trouwens open voor uw ideeën betreffende verbeteringen en in het algemeen voor de behartiging van seniorenbelangen.

Het lijkt mij fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie site die met zoveel liefde en aandacht is gemaakt voor alle 50plussers.
En ik neem mijn petje af voor de schrijvers en bedenkers van deze site en voor de webmaster die allen onbezoldigd hun werkzaamheden hebben verricht.

Was getekend met guitige groet

Cees H. G. Neesman
Redactie@50pluspodium.nl

 

NIEUWE REDACTIE                                                                                                  10 april 2021

Beste partijgenoten,

Vorig jaar hebben een aantal betrokken, bezorgde leden deze website weer nieuw leven ingeblazen. Met de bedoeling om ons allemaal gemakkelijker met elkaar in contact te brengen. Om bijvoorbeeld kandidaten voor politieke of bestuurlijke functies zich te laten profileren. En daarmee iedereen de gelegenheid te geven tot vragen stellen, opmerkingen te maken of open brieven te publiceren. Daarvoor de rubriek DOE HIER UW ZEGJE.
Daar ik mij opnieuw kandidaat heb gesteld voor een functie in het Hoofdbestuur, heb ik mij teruggetrokken uit de redactie van deze website om mijn neutraliteit te waarborgen.

Sinds 1 april heeft Cees Neesman het stokje van mij overgenomen.
Dus wilt u/ je een bijdrage leveren voor deze ledencontactwebsite, dan kunt u aan hem via het contactformulier uw kopij aanleveren. Hij zal dan met u contact opnemen over de plaatsing.
Kopij die via mij binnenkomt  zal ik uiteraard aan hem doorsturen.
Met veel plezier heb ik me langdurig ingezet voor deze website, maar ik ga me nu eerst even op bestuurlijke zaken richten.

Alle inzenders bedankt voor al jullie bijdragen. En ga zo door met het ventileren van informatie.                           Wij (leden van 50PLUS) zijn samen de vereniging en samen  kunnen we onze vereniging vorm geven.

Succes met al jullie bezigheden en hartelijke groet
Helena Bosch                                                                                                                                                                                e mail adres: h.bosch72@kpnplanet.nl, telefoon: 033 – 46.3.46.33 (svp altijd even naam inspreken)


Jan Nagel: “ Wat heb ik dan fout gedaan, zeg het me….wat heb ik fout gedaan?”
Ledenraadpleging 20 maart 2021

Op de ledenvergadering kwamen de vertegenwoordigers van de provincies beurtelings aan het woord om te vertellen hoe de leden van hun afdelingen de verkiezingscampagne hadden ervaren.

En een paar leden hadden vermeld, dat zij gezien het bedroevende resultaat van één zetel vonden dat de voorzitter moest opstappen.

Echter voorzitter Jan Nagel vond dat hij en het HB heel goed werk hadden verricht en zag geen reden om op te stappen. Hij toonde zich wel geraakt door de diverse wanklanken zeggende: “ Wat heb ik dan fout gedaan?” Hij beriep zich op het feit dat hij de afgelopen maanden wel veertig uur in de week had gewerkt. En ook dat het hele HB geweldig werk had verzet om Liane den Haan en de andere kandidaten te steunen in de hele periode vooraf gaande aan de verkiezing op 17 maart.

Op deze opmerking van Jan Nagel zijn vele reacties gekomen. Een paar van die reacties zullen we hier integraal weergeven. En daaronder uw eventuele reacties.


Open brief Henk-Jan Verboom, 8 april 2021

Open brief 2 Robert Gielisse, 3 april 2021

Reactie Henk-Jan Verboom, 3 april 2021

Open brief Jaap Haasnoot, 31 maart 2021