Wat blijft er van partij 50PLUS over?

 


 

maart 2023

50PLUS, partij van de NULLEN

Al maanden staat partij 50PLUS op NUL  zetels in de diverse peilingen . Enkele keer op 1 zetel. Dramatisch dus….

Al het beschikbare budget is ingezet voor de zogenaamde campagne. Een wazige campagne waar een gemiddeld lid in de meeste provincies niets van merkt, omdat de provinciebestuurders nauwelijks iets doen met of voor hun leden.

Dramatisch die peiling…..want ervaring leert dat men het aantal te verwachte zetels in de Eerste Kamer kan afleiden van de peilingen. Deel de gepeilde zetels door twee geeft een aardige indicatie voor het zetelaantal in de EK.

Dus zal het voor 50PLUS hooguit op een halve zetel in de EK uitdraaien.    Als er toch nog een electoraal wondertje gebeurt zal de partij misschien met 1 zeteltje in de EK komen.

Dan is weleenswaar de subsidievoorziening (kennelijk het belangrijkste doel van het HB)  gered, maar het zou toch in ieder geval wederom een grote blamage zijn voor 50PLUS.

Wie en wat zijn er verantwoordelijk voor dit barre resultaat? Waarom heeft een partij die zegt op te komen voor de belangen van senioren, van de ruim zeven miljoen 50 plussers in ons land, het kennelijk blijvend zo verpest bij hun potentiële kiezers.

Daarover buigen wij ons al enige jaren. In ieder geval is het Hoofdbestuur verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Alsmede vooral ook de oprichter Jan Nagel met zijn solistische en narcistische stupide werkwijze.

Wij zullen de gedragingen van de HB en andere kaderleden bekend maken, zodat alle leden kennis kunnen nemen van hetgeen er is gebeurd en vooral wat er niet is gebeurd.          Onze onderzoeksresultaten zullen wij ook via diverse mediakanalen onder andere op 50PLUS Podium publiceren.

Was getekend door zeer teleurgestelde leden en ex leden,

Amsterdam

Ingezonden brief

Hierbij een ingezonden brief van Edith Carelsen, lid van Waterschap Scheldestromen

Aan alle 50PLUS kaderleden
Bruinisse,  gemeente Schouwen-Duivenland, 9 maart 2023

De druppel die de emmer doet overlopen…

Sinds ik lid ben van 50PLUS ( 2016) heb ik mijn uiterste best gedaan om een serieuze bijdrage te leveren aan de doelstellingen van onze partij.

Ondanks vele teleurstellingen die werden veroorzaakt door partijdige bestuurders ( meer bezig met eigen belangen, en vriendjespolitiek in achterkamertjes dan met seniorenbelangen) trachtte ik er het beste van te maken. In de bijlage kunt u lezen welk een nare ervaring ik opdeed in 2017 met diverse leden van het Zeeuwse afdelingsbestuur. Ik heb natuurlijk geprobeerd om hierover met betreffende personen te spreken en in het reine te komen, maar met name Johan Hessing bleef zich arrogant en negatief opstellen.

Met drie andere leden heb ik indringend aandacht gevraagd voor het feit dat Johan Hessing er een ondeugdelijke werkwijze op na houdt. Te weten hij overtreedt voortdurend de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en zelfs de wet. Hij heeft zoveel functies bij 50PLUS en daarbuiten ( zie zijn profiel op Linkdin). Bij geen enkele fatsoenlijke partij zou het mogelijk zijn, dat één persoon zoveel functies bekleedt. Waarom wel bij 50PLUS? Ieder weldenkend mens ziet in een oogopslag dat hij nooit al die functies naar behoren kan uitoefenen.

Zelf heb ik dat ervaren vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kon toen zijn verplichting jegens het Waterschap niet nakomen. Organiseerde geen fractiebijeenkomsten meer en ook geen overleg meer met mij. Regelmatig liet hij verstek gaan bij het AV van het Waterschap wegens andere vergaderingen. Ook nog eens zonder mij daarvan te verwittigen, Dan moest ik het zelf maar uitzoeken…
Uiteraard heb ik daar wat van gezegd. Het gevolg was dat hij überhaupt geen fractievergaderingen hield. Dus vanaf februari 2022 hebben wij geen overleg meer gehad.

Verder weigert hij financiële verslagen van de afdeling Zeeland te delen. Als kaderlid heb ik het recht om bestuursvergaderingen van de afdeling bij te wonen, maar men weigert mij de toegang. Vragen over het declaratie protocol worden niet beantwoord, ergo hij heeft verzuimd om onkosten waar ik recht op heb krachtens mijn functie uit te betalen. Dat terwijl hij van het Waterschap elk jaar 1000,- Euro ontvangt om dergelijke kosten te kunnen uitbetalen.

Als penningmeester van de afdeling Zeeland zit hij al veel langer op die stoel dan wettelijk is toegestaan. Dit terwijl er andere kandidaten waren voor die functie, maar die worden genegeerd of niet gevraagd.

Ik heb zelf gesolliciteerd voor de functie van secretaris (na een oproep op de site). Men beloofde mij uit te nodigen voor een gesprek. Echter dat gebeurde niet.

Ook de toenmalige secretaris en alle andere bestuursleden hadden ruimschoots hun zittingstermijn overschreden…..

En het Hoofdbestuur (HB) liet al die overtredingen toe.

Vorig jaar riep het HB de leden op om zich kandidaat te stellen voor diverse functies in het HB, waaronder die van secretaris (nadat Robert Gielisse was opgestapt). Omdat ik ervaring heb met een dergelijke functie heb ik gesolliciteerd, echter ook toen weer geen uitnodiging voor een gesprek, maar een heel vervelend briefje van toenmalige voorzitter Peter Schut. *(Zie onderstaande bijlage)

Toen was mij wel duidelijk, dat er iets goed mis is binnen de bestuurlijke organisatie van de vereniging partij 50PLUS. Ook andere gekwalificeerde, gemotiveerde leden is hetzelfde overkomen. Kennelijk heeft men e.e.a. te verbergen en is men benauwd om iemand met ervaring en een frisse (integere) blik in besturen toe te laten.

Enfin Johan Hessing is nu fractievoorzitter van 50PLUS in de GR van Terneuzen met één zetel, fractievoorzitter van Waterschap Scheldestromen met twee zetels (ik ben ook gekozen lid van deze fractie), voorzitter van de Financiële Commissie en hij solliciteert daarnaast nog op alle mogelijk andere functies.

Zo ook nu voor de functie van Eerste Kamerlid. En ik zie hem staan op de lijst op de 5e plek.

Voor de Eerste Kamer moet men op integere wijze wetten kunnen beoordelen. Johan heeft zich door de jaren heen laten kennen als oneerlijk, partijdig en meer bezig met eigen belang (banen stapelbaar) dan met partijbelang.

Ook andere partijen is opgevallen wat voor een snoever hij is. En dat wekt veel ergernis op.

Voor mij is het feit dat de selectiecommissie hem een plaats op de kieslijst voor de Eerste Kamer heeft gezet, de druppel die de emmer doet overlopen.

Omdat ik het vertrouwen in 50PLUS had verloren, had me al niet meer kandidaat gesteld voor een functie bij de komende verkiezingen.

Nu zeg ik tevens mijn lidmaatschap van de partij op.

Met vriendelijke groet,
Edith Carelsen

 

Bijlagen bij ingezonden brief: